Standard

Julgranar på Träbolaget

Även 2020 kommer vi ju ha julgranar:-) Kungsgranar från Trolleholm och Rödgran från Knutstorps gods.

Krukade Kungsgranar kommer finnas i 2 storlekar dessa kommer från Halland.

Vi väntar så länge vi bara kan på att hugga då det är lite varmt inu.

Men 27/11 kommer allt finnas på plats.